Hyvä vai paha energiatodistus

Hyvä vai paha energiatodistus

Vuoden  2008 jälkeen energiatodistus on ollut pakko teettää omakotitaloon jo rakentamisvaiheessa. Miksi? Haluan uskoa, että päättäjillä on ollut hyvä tahto ja aikomus vähentää hiilidioksidipäästöjä ja tehdä rakennuksista ekologisempia.

Energiatodistuksen pitäisi kertoa kuinka energiatehokas talo laskennallisesti on. Tähän laskennalliseen energiatehokkuuteen vaikuttavat esimerkiksi talon lämmitysmuoto, eristysten paksuus, ilmanvaihto ja ikkunoiden koko. Valitettavasti energiatodistus ei kerro paljonko talo todellisuudessa kuluttaa energiaa.

Energiatodistus murskasi myös minun haaveeni täysin painovoimaisesti toteutetusta ilmanvaihdosta. Ikkunatuuletusta energiatodistus ei noteeraa ja oletusilman lämmön talteenoton vertailuluvut ovat sellaiset, että vain lämmön talteenotolla päästään tavoitteisiin. Epäilen, että ilmanvaihtokonebisnes on ollut vahvasti mukana vaikuttamassa E-luvun laskentakertoimiin.

Tosiasiassa koneellinen ilmanvaihto kuluttaa keskimäärin aivan yhtä paljon energiaa kuin painovoimainen ilmanvaihto. Mutta E-luku ei huomioi ilmanvaihtokoneiden kuluttamaa energiaa.

Energiatodistukseen liittyy myös muita epäkohtia. Vallitseva rakennuskulttuuri keskittyy pelkästään käytönaikaiseen energiatehokkuuteen. Mikään mittari ei huomioi rakennuksen ympäristötehokkuutta. Eli kuinka paljon tietyn U-arvon tai E-luvun saavuttamiseksi on tuotettu hiilidioksidipäästöjä ja kulutettu uusiutumattomia luonnonvaroja.  Saati että kukaan loisi ajatusta rakennuksen purkuvaiheeseen: miten rakennus on kierrätettävissä tai palautettavissa luonnon kiertokulkuun elinkaarensa lopulla.

Uskon, että jos palaisimme askeleen tai kaksi taaksepäin, olisi suomalainen rakennuskanta tulevaisuudessa terveempää ja luonnonvarojen kulutus merkittävästi pienempää.

Nykyrakentamisen epäkohtia on tuotu esiin kansalaisaloitteessa. Aloitteen sisältöön on kattavasti tiivistetty kaikki ongelmakohdat. Kävin kannattamassa aloitetta.

Kansalaisaloite: Terve ja kestävä rakentaminen jälleen mahdolliseksi